CENTAR STRANIH JEZIKA SINJ

Ulica žrtava rata 3, 21230 Sinj. Mob: 095 903 3327, 099 472 0819

Ulica žrtava rata 3, 21230 Sinj
Mob: 095 903 3327, 099 472 0819

Tečajevi stranih jezika

20 godina s Vama

  • Tečaj poslovnog engleskog jezika
  • Pripreme za državnu maturu i prijemne ispite
  • Priprema za međunarodno priznate ispite

KET

PET

FCE

CAE

CPE

ZDAF

DILLI

Upisi u tijeku

Centar stranih jezika u Kinu Sinj za školsku godinu 2019./2020. radnim danom od 18:00-20:00. Za upisane grupe engleskog, njemačkog i

PROČITAJ VIŠE »

Starije novosti

Centar stranih jezika Sinj utemeljen je 1990. godine, a tijekom 29 godina izrastao je u najpoznatiju i najbolju školu stranih jezika na području grada Sinja i okolice. Ono što nas izdvaja od drugih je prvenstveno jedinstven pristup učenju i polaznicima, duga tradicija i suvremene metode u podučavanju stranih jezika.

Škola nudi tečajeve:

za OSNOVNOŠKOLCE:

DJEČJI: za učenike od  I.  do IV.  razreda OŠ
ĐAČKI: za učenike od V. do VIII. razreda OŠ

za SREDNJOŠKOLCE:

od I. do IV. razreda gimnazije ili strukovne škole regularne tečajeve  kao i pripremne tečajeve za međunarodno priznate  ispite
(KET, PET, FCE, CAE, CPE, ZDAF, DILLI).

Tečajeve za odrasle polaznike te konverzacijske tečajeve za usluge u turizmu.

Pripreme za državnu maturu.

Nastavu vode zaposlenici  Centra, nositelji diplome profesora ili magistra stranih jezika, sudionici mnogih stručnih seminara i konferencija s područja metodike nastave stranih jezika, voditelji jezičnih projekata i radionica u okviru HUPE-a, predavači na seminarima i konferencijama stranih jezika u inozemstvu i zemlji te autori priručnika iz engleskog  jezika. Osim toga, Centar je škola partner Britanskog savjeta i jezičnog centra Pitagora.

Zahvaljujući predanom i profesionalnom radu svojih profesora te njihovoj ljubavi prema svome zvanju, Centar je i danas uspješna škola stranih jezika.

Nastavni programi za navedene jezike kao i 6 stupnjeva znanja – A1, A2, B1, B2, C1, C2 – potpuno su prilagođeni CEFR-u (Common European Framework of Reference for Languages, tj. zajednički europski referentni okvir za jezike), temeljnom dokumentu Vijeća Europe, koji jasno i precizno definira standarde učenja, poučavanja i vrednovanja znanja stranih jezika.

Prema službenoj objavi sveučilišta Cambridge, Centar  ostvaruje izvrsne  rezultate polaznika na međunarodnim ispitima Cambridge u Republici Hrvatskoj, a do sada je više od 300 polaznika steklo jednu od navedenih diploma.

Kontakt

Lokacija

Ulica žrtava rata 3, 21230 Sinj

email:

Mobitel:

095 903 3327, 099 472 0819

© 2019 - Polica privatnosti

WEB BY Insertioweb